Historia ZMDI Radlin

Zrzeszenie Miłośników Drobnego Inwentarza w Radlinie rozpoczęło swoją działalność w roku 1993 po tym, jak grupa niezadowolonych hodowców, pragnących działać według nowoczesnych wzorców postanowiła opuścić struktury Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza oddział Katowice - Koło Terenowe w Radlinie. Trzydziestu trzech członków złożyło rezygnację z dniem 31 grudnia1992 roku. Po tym wydarzeniu, zawiązał się piętnastoosobowy komitet założycielski, który rozpoczął starania o zalegalizowanie działalności Stowarzyszenia. Po uzyskaniu zgody Prezydenta Wodzisławia oraz przydzieleniu siedziby przez dyrekcję KWK „Marcel” w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie, przedstawiciele nowej organizacji złożyli dokumentację w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach. 5 czerwca 1993 roku Sąd wydał decyzję o wpisie do rejestru Stowarzyszeń.

Od początku swej działalności Zrzeszenie prowadzi współpracę z następującymi miastami: Wodzisławiem Śląskim, Rydułtowami, Pszowem i Radlinem. Pierwszym prezesem stowarzyszenia był Joachim Salamon, zaś kolejnym Zbigniew Rek. Po jego rezygnacji, w roku 2001 funkcję prezesa objął Eryk Macionczyk. Pozostał on na tym stanowisku do roku 2014. W trakcie jego kadencji miał miejsce szereg wydarzeń, które znacząco wpłynęły na obecny kształt Zrzeszenia. W roku 2005, na wniosek Zarządu Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przystąpieniu do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i drobnego Inwentarza.

W roku 2002 nawiązano współpracę z czeską organizacją w Trzyńcu. Niestety została ona przerwana przez epidemię ptasiej grypy, która panowała wówczas w Europie. Po kilku latach współpracę wznowiono, jednak tym razem z organizacjami z okręgów przygranicznych Opawa i Karwina. Obecnie hodowlane partnerstwo wykracza poza działania typowo hodowlane. Co roku stowarzyszenia organizują wspólnie szereg imprez integracyjnych między innymi mecze piłki nożnej, wycieczki, spotkania przy ognisku i zabawy.

Kolejna ważna data w historii zrzeszenia to rok 2010. Wtedy to doszło do zjednoczenia ruchu hodowlanego na terenie Radlina. W tym samym roku grupa hodowców zorganizowała wystawę ptaków egzotycznych na hali sportowej w Gaszowicach. Wystawa cieszyła się sporym uznaniem i zainteresowaniem, dlatego rok później Zrzeszenie zostało członkiem Polskiej Federacji Ornitologicznej.

W roku 2014 nowym prezesem zostaje Krzysztof Lorek. Na dzień dzisiejszy Zrzeszenie liczy 50 członków. Organizują oni trzy wystawy: wiosenną i jesienną wystawę drobnego inwentarza oraz wystawę ptaków egzotycznych. W ramach prowadzonej współpracy hodowcy prezentują swoje zwierzęta na szeregu pokazów przygotowywanych przez zaprzyjaźnione organizacje czeskie. Hodowcy drobnego inwentarza pokazują swoje zwierzęta również na wystawach specjalistycznych, klubowych oraz krajowej wystawie zwierząt organizowanej przez PZHGRiDI. Z kolei miłośnicy kanarków i ptaków egzotycznych stają ze swoimi podopiecznymi do konkursów na Ornitologicznych mistrzostwach śląska i polski.

Hasło Zrzeszenia brzmi „Przyjdź, zobacz i dołącz! Niezależnie od tego, co hodujesz, możesz zostać członkiem naszego stowarzyszenia.”

 

Opracował Adam Zganiacz